Mobil Menü

Haber ve Duyurular

HAKKIMIZDA

Hakkımızda;   

Üniversitemiz Döner Sermaye Yönetmeliği, 02.12.2008 tarih ve 27072sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmış olup; İşletme Müdürlüğümüz 27.12.2010 tarihinde faaliyetlerine başlamıştır.

Hitit Üniversitesinin yetkin olduğu konularda öğretim elemanları tarafından Döner Sermaye Yönetmeliği çerçevesinde Fakülte / Enstitü / Yüksekokul / Rektörlüğe bağlı Merkezler aracılığıyla yürütebilecekleri faaliyetler:

 

  1. Yükseköğretim Kurumları dışındaki kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerce talep edilecek konularda Bilimsel görüş vermek, proje hazırlamak, proje yürütmek, araştırma, uygulama, seminer, konferans, sempozyumlar düzenlemek, kurslar açmak ve benzeri hizmetler yapmak,
  2. Belirli bilimsel sonuçların uygulamasını sağlamak ve bilimsel rapor hazırlamak,
  3. Test ve analiz çalışmaları yürütmek,
  4. Her türlü baskı ve yayım hizmetlerini yerine getirmek.
  5. Bu amaçlardan biri veya birkaçına yönelik ve benzer çalışmalar,
  6. Üniversitenin bilgisayar alt yapısını kullanarak her türlü iş ve hizmetlerin üretilmesini sağlamak,

olarak özetlenebilir Hitit Üniversitesi Döner Sermaye işletmesi, çalışmaları sırasında araştırma, eğitim ve öğretim ile bunlara katkıda bulunan uygulamayı ön planda tutar.

 

MİSYONUMUZ

Uluslararası kalite standartları çerçevesinde yeniliğe açık, akılcı, şeffaf ve dinamik bir yönetim anlayışı ile üniversite kaynaklarının etkin ve verimli bir biçimde kullanılmasını mümkün kılmak, gelir oluşumuna katkıda bulunan tüm üniversite birimleriyle eşgüdüm içerisinde hareket etmek suretiyle döner sermaye gelirlerinin sürekli olarak artırılmasını ve katkı paylaşımlarının mevzuata uygun ve adil bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlayarak toplum refahına katkıda bulunmak.

VİZYONUMUZ

Üniversitemizin belirlediği kurallar çerçevesinde kendini sürekli geliştirerek çağdaş kalmayı başarabilen, sosyal sorumluluğunun bilincinde olarak sorumluluk almaktan kaçınmayan, topluma ve etik değerlere saygılı, sunduğu nitelikli ve kaliteli hizmetlerle toplum için katma değer üreten, paydaşlarla sürekli ve etkin iletişim içerisinde bulunan, kaynakların kamu yararını gözetecek şekilde etkin ve verimli kullanılmasını sağlayan saygın ve güvenilir bir birim olmak.

 

İlgili Belgeler